X
تبلیغات
زولا

مهدی آریانفر/ باردیگر  چاپ

تاریخ : دوشنبه 23 شهریور 1394 در ساعت 13:37

حال خوبی نیست اما با تو بهتر میشود


با نگاهت  زندگی یک جور دیگر میشود


تا نباشی در قفس  پرواز میخواهم  ولی


تا که باشی آسمان یکجا کبوتر میشود


بی تو دنیایم  پر از تردید و اما و اگر


با تو هر تردید من یکباره  باور میشود


تا که رفتی در دلم زخم عمیقی جا گرفت


برنگردی حال من هر روز بدتر میشود


برنگردی عاقبت در شعرهایم مرده ام


گاهی از یک "عشق"  تنها  "مرگ" منجر میشود


برنگردی  با خودم گویم اگر این بار.. نه!


باردیگر... باردیگر... بار دیگر میشود


"مهدی آریانفر"

خواستم، اما...  چاپ

تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1394 در ساعت 19:52


خواستم با هزار خوشحالی


زندگی را به مرگ هدیه کنم


خواستم تا کمی به باغ عدم


میوه و شاخ و برگ هدیه کنم 

خواستم روی گونه های غروب


آخرین بوسه هام را بکُشم


در سرِ انقلابی پوچم


این همه ازدحام را بکُشم! 

بعد تب های استوایی داغ


لرز قطب جنوب با من ماند


جنگل زندگی فروپاشید


یک جهان دارکوب با من ماند!


...


آمد از ابرهای سرد، ولی

دست غیبی به سوی زندگی ام

باز آب حیات جاری شد

قطره، قطره، به جوی زندگی ام 

آسمان پریدنم خالی ست


زندگی غرق در سبکبالی ست


من پر از حرف های بی ثمرم؛


زنده ام باز جای خوشحالی ست!

امام رضا  چاپ

تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394 در ساعت 16:48


با تبریک دهــــــــــه با برکت کرامت ومیلادمبارک امام رئوف 

به شیعیان واهالی فرهنگدوست گلپایگان/گوگد ومنطقه 


((امام رضـــآ)) 

دعوتم کن ای رضامنم گدای کویِ تو              در رهت گرفته ام جام می از سبویِ تو 

//// *************** 

من شوم فدای تو فدای خاک پای ِتو                          عاشق زیارتت مشتاق عطر وبوی تو

 /////////////// 

می شوم همره زوارت اگرراهم دهی                      من بقربان ضریح وگنبد نیــکویِ تو

 ////////////////////////// *************

 من نیم کمترزآهو کن شفاعت تومـــرا               چون کبوتر گردِ آن گنبد بگردم سویِ تو 

/ ***********

 ای که حج فقرایی ما ضعیفان رانــگر                          ماهمه مدیون لطف وصحبتِ دلجویِ تو

 / ************ 

گربه پابوس توآیم رفته ام در قلعـــه ات            از عذاب ایمن شوم چون من روم بارویِ تو 

/ *************

 ای که هشتم گشته ای نورِامامت را رضا                 چونکه برگردم زپابوست بگیرم بویِ تـو 

 ************ 

در خــراسانی اگر دلها بُوَد زوّارِ تــو                            گر بخواهم من زیارت می شوم رهپویِ تو 

/ ************* 

حجت هشتم «رضـــا» راکن زیارت روزیش                 گشته مشتاق زیارت عــاشقِ آن کویِّ تو 

/ ******* 

رضا فیروزی/گوگد